tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Zasady współpracy – opłaty za pomoc prawną

Wychodząc naprzeciw możliwościom finansowym i potrzebom każdego klienta, przygotowaliśmy kilka sposobów ustalenia wynagrodzenia:

• system ryczałtowy – polega na comiesięcznej zapłacie wynagrodzenia w określonej wysokości za usługi prawne świadczone w danym miesiącu do ustalonego limitu godzin pracy, według przedstawionego zestawienia.

W systemie ryczałtowym Klient uzyskuje stały dostęp do usług prawnych, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb jego działalności,

• system kwotowy – polega na zapłacie wynagrodzenia w wysokości z góry określonej za oznaczone usługi prawne. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej, zależy od charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania.

Ten system ustalania wynagrodzenia dotyczy w szczególności pojedynczych spraw zlecanych Kancelarii (udzielenie ustnej porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, przygotowanie pisma procesowego, reprezentacja przed sądem).

• system godzinowy – polega na zapłacie wynagrodzenia wyliczonego na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego i niezbędnego czasu poświęconego na świadczenie usług, według przedstawionego zestawienia;

• system wynagradzania z premią zależną od wyniku sprawy (tzw. success fee)  -polega na ustaleniu części wynagrodzenia według systemu kwotowego płatnej przed podjęciem czynności, a w pozostałej części jako premia zależna od wyniku sprawy

Rozpoczynając współpracę ustalamy z klientem najbardziej dogodny dla jego potrzeb i odpowiedni do świadczonych usług  system ustalania wynagrodzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.