tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

KANCELARIABHP – kompleksowa obsługa firm i instytucji w zakresie BHP oraz POMOCY PRAWNEJ

 

ZAKRES USŁUG

 

1.Doradztwo i kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP:

     •  ocena stanu BHP,

     •  pełnienie obowiązków służby BHP (art. 237¹¹ KP).

2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji wypadkowej

   (art. 234 KP).

3. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń BHP (art. 237³ KP):

  • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny),
  • szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych,
  • szkolenia okresowe na stanowiskach administracyjno – biurowych,
  • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

4. Organizacja szkoleń z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

5. Organizacja szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za ewakuację i ochronę przeciwpożarową.

6. Uczestnictwo w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz   dokumentowanie ryzyka.

7. Uczestnictwo w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz realizacja

    wystąpień i  nakazów.

8. Kompleksowa  obsługa prawna:

     • prawo pracy

     • prawo cywilne

     • prawo handlowe

     • prawo oświatowe

     • itp.