tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Sprawy spadkowe

W sprawach spadkowych należy działać szybko, aby podjąć prawidłową decyzję w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Jest to istotne, bowiem rodzi konsekwencje finansowe dla spadkobierców i ich rodzin. Kancelaria pomaga uregulować kompleksowo sprawy spadkowe poprzez:

 

 • doradztwo w sprawach spadkowych przed i po śmierci spadkodawcy (testamenty, zrzeczenia się dziedziczenia i inne)
 • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadków
 • reprezentację w sprawach o uchylenie się od skutków oświadczenie o przyjęciu spadku lub przekroczenia terminu do odrzucenia spadku
 • dochodzenie zachowku od spadkobierców i obdarowanych
 • obronę pozwanych w sprawach o zachowek
 • dochodzenie i obronę w sprawach dotyczących zapisów
 • prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe
 • przeprowadzenia umownych i sądowych działów spadków
 • zabezpieczanie spłat i dopłat wynikających z podziału spadku, zasądzenie zachowku, zapisów
 • reprezentację w sprawach o uznanie spadkobiercy za niegodnego i o wydziedziczenie
 • ujawnianie spadkobierców w księgach wieczystych.