tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Sprawy gospodarcze

Dla naszych Klientów świadczymy pomoc prawną we wszelkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. 

Nasi Klienci korzystają z usług m.in. dochodzenia należności, sporządzania umów i dokumentów, negocjowania warunków umów, badania dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami obowiązującego prawa, szkoleń, zastępstwa przed organami administracji i sądami.

Obsługa dla przedsiębiorców działających w formie spółek handlowych obejmuje postępowanie rejestrowe przed KRS, a także reprezentację przed US, GUS, ZUS. Kancelaria przygotowuje uchwały, protokoły organów spółek, procedury przekształceń, łączenia i podziału spółek.