tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Sprawy cywilne

 • prowadzenie spraw o zachowek,

 • reprezentacja w sprawach, o zasiedzenie nieruchomości, o ustanowienie lub zniesienie służebności, o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości, o podział nieruchomości,

 • zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, roszczenia współwłaścicieli,  dopuszczenie do współposiadania,

 • najem lokali,

 • dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń (w tym też OC i AC),

 • dochodzenie należności,

 • prowadzenie spraw windykacyjnych,

 • sprawy o naruszenie posiadania,

 • reprezentacja w postępowaniach o wpis do księgi wieczystej,

 • prowadzenie spraw o eksmisję,

 • sprawy z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową,

 • dochodzenie kar umownych,

 • prowadzenie spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych, w tym uszczerbku na zdrowiu, i naruszenia dóbr osobistych,

 • ochrona dóbr osobistych

 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku,

 • przygotowywanie umów,

 • roszczenia z umów.

W powyższym zakresie Kancelaria oferuje:

- reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, organami egzekucyjnymi i innymi instytucjami,

- udzielanie porad prawnych,

- przygotowywanie pism.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.