tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Sprawy administracyjne

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną, w szczególności w zakresie:


        

·         reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej,

·         uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu, etc.),

·         odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych,

·         reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

·         odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej,

·         spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,

·         spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

·         ubezpieczeń społecznych,

·         uzyskanie zezwoleń lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej,

·         prawa farmaceutycznego,

·         działalności pożytku publicznego i wolontariatu,

·         fundacji, stowarzyszeń,

·         dostępu do informacji publicznej,

·         prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,

·         przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.


Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego. Kompleksowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odwołania od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu Ordynacji podatkowej oraz w zakresie postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.