tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Spółki

Tworzenie spółki jest istotnym etapem prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządzona wówczas umowa spółki wpływa na relacje między wspólnikami, organami, kwestie majątkowe. Stąd też ważne jest, aby przewidzieć regulacje, które zapewnią sprawne funkcjonowanie spółki, unikanie konfliktów wewnętrznych. 

Kancelaria oferuje:

  • doradztwo w dokonaniu optymalnego wyboru rodzaju spółki do prowadzonej działalności gospodarczej

  • zakładanie spółek: spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych - sporządzanie umów, rejestracja w KRS,

  • zgłaszanie zmian w KRS

  • podwyższanie kapitału zakładowego

  • zmiany składu osobowego

  • obsługa organów spółki - przygotowywanie uchwał, protokołów zgromadzeń, innych dokumentów