tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Sprawy rodzinne

 Kancelaria prowadzi sprawy o:

·         rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie

·         orzeczenie separacji na wniosek jednego małżonka lub na zgodny wniosek obu małżonków

·         ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

·         podział majątku między małżonkami

·         alimenty między małżonkami

·         alimenty dla dzieci (zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego)

·         przyznanie kosztów utrzymania rodziny

·         egzekucja alimentów

·         ustalenie kontaktów z dziećmi

·         ubezwłasnowolnienie

Kancelaria oferuje klientom obsługę spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:

- reprezentację w postępowaniu przed sądami,

 

- udzielanie porad prawnych.