tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Prawo pracy

Dla pracodawcy

 Kancelaria pomaga w uregulowaniu stosunków pracy w sposób zgodny z prawem,  by uchronić się od zarzutów Inspekcji Pracy, czy spraw sądowych wytoczonych przez pracowników, poprzez:

 • opracowywanie umów o pracę, w tym dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla, kontraktów menadżerskich, klauzul poufności oraz umów o zakazie konkurencji
 • wprowadzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
 • przygotowywania umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy
 • opracowywanie motywacyjnych systemów wynagrodzeń
 • wprowadzanie odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone
 • zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i baz danych
 • bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy
 • doradztwo przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy
 • prowadzenie spraw sądowych o wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za urlop, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, mobbing i inne
 • przeprowadzanie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników
 • doradztwo dla pracowników kadr i biur rachunkowych
 • prowadzenie spraw sądowych w postępowaniach w pierwszej instancji i w postępowaniach apelacyjnych.

Dla pracownika

 Kancelaria pomaga pracownikom w ochronie ich praw, poprzez podjęcie decyzji i skutecznych działań - skierowanie sprawy do sądu, zainteresowanie sprawą PIP, czy innych pracowników

Kancelaria oferuje pracownikom:

 • porady prawne z zakresu prawa pracy
 • analizę umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich
 • analizę umów o zakazie konkurencji i odpowiedzialności za mienie powierzone
 • reprezentację w sprawach o uznanie rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie
 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw i odszkodowań
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • reprezentację w sprawach o mobbing i dyskryminację