tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze placówek oświatowych.

Doradztwo

  •   w zakładaniu żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół
  • w przekształcaniu placówek
  • w zmianie form prawnych osób prowadzących placówki oświatowe
  • w zakresie realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa,
  • w procesie podejmowania decyzji

Legislacja

  •  tworzenie umów, regulaminów, statutu placówki
  • weryfikacja prawidłowości dokumentacji i pomoc we wprowadzeniu zmian (w statutach, regulaminach, umowach o pracę i cywilnoprawnych, w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych)