tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Odszkodowania

Pomoc Kancelarii obejmuje dochodzenie rekompensaty finansowej w przypadku uszczerbku na zdrowiu czy szkody w majątku. 

Prowadzimy postępowania polubowne i sądowe w sprawach o:

  • odszkodowania komunikacyjne

  • odszkodowania majątkowe (m.in. szkody powstałe w budynkach, mieszkaniach z powodu działania żywiołów, zalań itp.)

  • odszkodowania - nieszczęśliwe wypadki NNW

  • odszkodowania z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji

  • odszkodowania z tytułu kosztów przygotowania do innego zawodu

  • uzyskanie renty z tytułu uszczerbku na zdrowiu

  • odszkodowania z tytułu kosztów pogrzebu