tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Kancelaria prawna Primus Lex świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z prawem własności, użytkowaniem wieczystym, obrotem nieruchomościami.

Usługi prawne: 

 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami
 • analiza umów deweloperskich
 • umowy o najem lokali, zabezpieczenia
 • umowy dzierżawy
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o legalizację samowoli budowlanych
 • prowadzenie spraw o podział nieruchomości
 • dokonywanie podziałów nieruchomości do używania
 • sprawy o naruszenie posiadania nieruchomości
 • prowadzenie spraw o wydanie nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie, ustanowienie służebności gruntowych i osobistych
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych
 • wnioski o wpis w księdze wieczystej