tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Klienci Indywidualni

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach:

spadkowych, podatkowych, rozwodowych, podziału majątku, dochodzenia odszkodowań, dotyczących nieruchomości, z zakresu prawa pracy, umów, ochrony praw konsumenta, 

Pomoc prawna świadczona jest w postaci:

- udzielania porad prawnych,

- sporządzania i weryfikowania umów i innych dokumentów,

- sporządzania pism i odpowiedzi na pisma,

- reprezentacji przed sądami, organami podatkowymi, organami administracji.

 

Pomoc prawna  świadczona  jest z  należytą  starannością  zgodnie z zasadami  przewidzianymi  przez  ustawę z dnia 6 lipca 1982 r.  o radcach prawnych (tekst jednolity Dz.U.2010.10.65) oraz zgodnie  z zasadami Etyki Radcy Prawnego (załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.).