tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla radców prawnych 

Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Patrycja Piechocińska-Łazdowska objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego.

OC Podstawowe

• Suma gwarancyjna
100 tys. euro na każde zdarzenie osobno.

OC Dodatkowe

• Suma gwarancyjna
250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe. Łączna suma wypłat dla wszystkich radców nie może przekroczyć 15 mln euro rocznie.

Wiarygodni partnerzy gwarantujący ubezpieczenie: PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta S.A.